Inchiriaza masina

Inchiriaza pe termen lung

 IN LUNA APRILIE  AI 20 % DISCOUNT LA ORICE MASINA INCHIRIATA PENTRU MINIM 5 ZILE.PRETUL AFISAT ARE DISCOUNT INCLUS SUNA ACUM  LA 0744569734

 
Preturile noastre includ:
  TVA
  Km nelimitati
  Asigurare Casco
  Livrare gratuita in Bucuresti
  Asistenta Non-Stop


Termeni si conditii

 

1. Condiții generale pentru a închiria o mașină

Clientul este rugat să citească și să confirme acceptarea și semnarea contractului de închiriere. Acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile stipulate în rândurile următoare. Proprietarul își rezervă dreptul de a refuza închirierea autovehiculului.

2. Vârsta clientului

Clientul trebuie sa fi împlinit vârsta minimă de 21 ani și să dețină permis de conducere valid de minim 1 an (conform conventiei de la Viena 8.nov.1968).

3. Plata

Tarifele sunt stabilite în moneda EUR și conțin TVA-ul și asigurările către terți.

Plata se face cash în avans, în USD, EUR sau RON, la cursul BNR (+1% curs cumpărare valută), din ziua efectuării plății.

Acceptăm plata cu cardul. Perioada minimă de închiriere este de trei zile (72 ore) cu limita de kilometrii (200 km/zi).

Pentru intervalul de închiriere de 1-4 zile există un regim special care impune o limită de 150 de kilometri pe zi. Dacă limita stabilită mai sus este depășită, clientul va fi taxat cu 0,2 eur/km.

4. Costuri

*Tariful este exprimat pentru o zi de închiriere.

*În week-end tariful poate suferi modificări (intervalul vineri - luni).

*La livrarea oricărei mașini va fi solicitată o garanție ce poate fi cuprinsă între 200 și 900 EUR, în funcție de clasa autovehicului și perioada de închiriere. Banii vor fi înapoiați clientului la momentul predării mașinii dacă aceasta nu a suferit incidente.

Garanția NU vă fi returnată clientului în următoarele situații:

  • În cazul unor distrugeri ce apar în interiorul sau exteriorul autoturismului închiriat
  • În cazul furtului de elemente ce aparțin autoturismului
  • În cazul în care apar distrugeri ale anvelopelor sau a roții de rezervă
  • În cazul pierderii documentelor autoturismului (suma reținută este de 100 EUR) sau ale cheilor mașinii (suma reținută este de 150 EUR)
  • În cazul defectării ambreiajului sau a altor elemente ce țin de mecanica mașinii.
  • În cazul avariilor produse anvelopelor (inclusiv roții de rezervă), clientul este responsabil pentru repararea sau înlocuirea acestora, în funcție de situație.

*Alte daune, cum ar fi zgârieturi de orice de fel, deteriorări ale vopselei, arsuri în interiorul autovehiculului sau alte avarii apărute după încredințarea mașinii (survenite din vina exclusivă a clientului), pot duce la REȚINEREA TOTALĂ A GARANȚIEI.

*Garanția vă fi restituita clientului doar dacă autoturismul închiriat se află în bună stare de funcționare, cu toate documentele, accesoriile din dotarea mașinii închiriate, conform protocolului predare-primire semnat la livrarea mașinii.

*În cazul în care clientul returnează mașina înainte de expirarea contractului, suma plătita pe întreaga perioada de închiriere NU SE RETURNEAZĂ.

*Taxa de reziliere este de 30% din valoarea contractului de închiriere și se aplică în situația în care clientul renunță dorește să predea autovehiculul mai devreme.

*Clientul are obligația de a preda mașina în aceeași stare în care i-a fost livrată.

*Fiecare mașină este curată în momentul închirierii. În cazul în care la predare mașina nu va fi în aceeași stare, clientul va fi taxat cu suma de 10 EUR pentru curățarea mașinii.

5. Tariful de închiriere NU acoperă:

  • Cheltuieli de combustibil (mașina se livrează cu un minim de ¼ din rezervor)
  • Amenzi primite de client pentru încălcarea regulilor de circulație
  • Taxe de pod
  • Înlocuirea autovehiculului defect în situația în care defecțiunea apărută este cauzată de utilizarea necorespunzătoare a autovehiculului sau în situația în care are loc un accident în care autovehiculul nu mai poate fi folosit în condiții de siguranță, iar vina est, conform procesului verbal întocmit de Poliție, aparține clientului, respectiv șoferului mașinii.

6Predarea și recuperare mașinii

Livrarea și restituirea autoturismului închiriat se face la locul, data și ora stabilite de client, care este de altfel menționată și în Contractul de închiriere auto. NU sunt percepute costuri sau tarife suplimentare pentru livrarea/predarea mașinii pe raza municipiului București.

Autoturismul închiriat vă fi predat clientului în condiții generale bune, fară defecțiuni ascunse sau vizibile. Orice informație legată de condițiile în care se prezintă autoturismul va fi semnalată în contract.

Clientul vă returna autoturismul închiriat împreună cu actele, accesoriile și echipamentele la locul, data și ora precizate în Contractul de închiriere.

În caz de întârzieri anunțate, de până la o ora, nu se percep tarife suplimentare.

La returnarea autoturismului închiriat cu o întârziere anunțată între una și trei ore față de ora specificată în Contractul de închiriere auto se percepe un tarif suplimentar pentru o jumătate de zi de închiriere.  La întârzieri de mai mult de 3 ore se percepe un tarif suplimentar pentru o zi de închiriere.

În cazul în care mașina nu este predată conform celor stabilite în contract, clientul vă suporta taxele aferente.

La expirarea duratei de închiriere, Contractul de închiriere auto devine nul dacă nu au fost stabilite alte modificări.

Autoturismul închiriat se declară furat la Poliție în situația în care clientul nu anunță în prealabil că va preda mașina cu întârziere. Dispozițiile articolului 213 Cod Penal - abuzul de încredere (însușirea unui bun mobil al altuia, deținut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani) - fapta să fiind considerata furt potrivit dispozițiilor articolului 208 Cod Penal sau, în funcție de modalitatea de săvârșire, Furt Calificat - Articolul 209 Cod Penal.

7. Utilizarea autoturismului închiriat

Clientul se angajează să conducă vehiculul închiriat respectând dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice.

Mașina va fi condusă doar pe drumuri NAȚIONALE sau EUROPENE marcate corespunzător.

Este interzisă conducerea mașinii închiriate pe drumuri de țară neasfaltate nemarcate, păduri sau drumuri forestiere.

Obligațiile clientului

- va păstra în permanență cheile și talonul asupra sa atunci când nu se află în autoturismul închiriat

- nu va încredința mașina altei persoane care nu figurează în Contractul de închiriere auto, decât către șoferi adiționali trecuți în contract.

- clientul răspunde material față de proprietar pentru orice pagubă sau daună pricinuită prin accident cauzat de încredințarea spre conducere a autovehiculului către un șofer neautorizat de către proprietar.

- nu va supraîncărcă autoturismul închiriat și nu-l va folosi pentru transport marfă

- nu vă folosi autoturismul închiriat în curse, teste, sau pentru a împinge sau remorca alte vehicule sau remorci

- nu vă efectua reparații asupra autoturismului închiriat decât la garaje autorizate și numai cu acordul și conform cu instrucțiunile proprietarului, plata lucrărilor efectuate se rambursează pe baza prezentării facturii eliberate pe numele proprietarului, însoțită cu devizul de reparații

- nu va lăsa mașina deschisă (uși, geamuri, compartiment bagaj) sau cu cheile în contact

- va utiliza autovehiculul închiriat în concordanță cu instrucțiunile de folosire ale autoturismului

- în cazul unor defecțiuni ale autovehiculului, clientul are obligația de a anunța proprietarul la numărul de telefon 0744569734.

- nu va părăsi granițele țării fără aprobarea proprietarului

* În situația în care mașina este închiriată cu scopul de a călători în străinătate, este nevoie de următoarele documente: contract în original, talon original, împuterniciri pentru a părăsi țara, cartea verde.

În cazul în care șoferul va ieși din țară cu mașina fără aprobarea propietarului firmei, contractul se declara nul iar mașina se declară furată.

Nerespectarea regulilor sus menționate duce la reținerea garanției și plata de către client a reparațiilor aferente aducerii autovehiculului în stare de funcționare inițială.

Clientul are obligația să verifice periodic nivelul uleiului din motor și a presiunii pneurilor.

De asemenea, în cazul în care prestatorul poate demonstra cu probe clientului că acesta nu a respectat clauze importante din contract, cum ar fi condusul mașini de către o altă persoană care nu este menționată în Contractul de închiriere auto, faptul că a mers pe alte drumuri decât cele permise, acesta are dreptul de a opri în întregime garanția mașinii chiar dacă autoturismul nu a suferit daune vizibile.

8. Asigurări

Vehiculul închiriat este asigurat pentru daune cauzate terților numai pentru perioada de închiriere specificata în Contractul de închiriere auto.

Depozitul garanție de la se vă opri clientului în situația în care acesta este vinovat de producerea accidentului.

Această suma este prevăzută în contractul de închiriere (conform procesului verbal de predare/primire).

În cazul în care mașina este lovita de un autor necunoscut, garanția va fi oprită.

În caz de accident este obligatorie declararea evenimentului la Politie, care va constata daunele și va elibera documentele necesare în caz de accident, avarie sau furt.

DOCUMENTE ÎN CAZ DE ACCIDENT

A - Raportul Poliției cu semnătura ofițerului care a emis raportul și ștampila secției de Poliție.

B - AUTORIZAȚIE DE REPARAȚIE CU SEMNĂTURĂ OFIȚERULUI DE POLITIE CARE A EMIS DOCUMENTUL ȘI STAMPILA SECȚIEI DE POLITIE

C - În cazul în care mașina a fost găsită lovită în parcare (autor necunoscut), conducătorul desemnat va merge direct la Poliție unde va solicita dovada de reparație.

D - Pagubele produse asupra ANVELOPELOR, ROȚILOR, OGLINZILOR, GEAMURILOR, PRECUM ȘI CELE PRODUSE LA PODEAUA EXTERIOARA ȘI ÎN INTERIORUL AUTOVEHICULULUI NU SUNT INCLUSE ÎN ASIGURARE, iar în caz de daună asupra acestora chiriașul este de acord prin prezentul contract să le înlocuiască sau să achite contravaloarea acestora ca și cheltuiala proprie.

Aceste documente sunt indispensabile pentru funcționarea asigurării și pentru repararea autovehiculului.

Fără aceste documente clientul este responsabil pentru costurile TOTALE ale reparației mașinii.

În cazul în care mașina este accidentată din vina chiriașului, iar acesta nu îndeplinește condițiile stipulate în contractul de închiriere (a depășit termenul predării, a condus sub influenta drogurilor sau a băuturilor alcoolice, a înstrăinat mașina sau a încredințat-o unei terțe persoane) este responsabil de plata costurilor integrale pentru aducerea mașini în starea inițială.

Atunci când mașina este reparată din vina clientului (accident rutier) acesta va avea de plată jumătate din tariful afișat. Aceasta situație este valabila și pentru cazul în care autoturismul este înstrăinat fără acordul propietarului.

În cazul în care autoturismul închiriat nu vă fi înapoiat în aceleași condiții ca la livrare, garanția va fi reținută de proprietar, iar în cazul în care asigurarea nu despăgubește pagubele din vina clientului ( ex.: a condus sub influenta alcoolului, narcoticelor sau alte substanțe), clientul este obligat la plata integrala a autoturismului avariat.

După expirarea contractului de închiriere, clientul rămâne responsabil pentru plata defecțiunilor constatate ulterior.

În cazul în care clientul este vinovat pentru distrugerea autoturismului, daune, avarii la parbriz, zgârieturi ale caroseriei, documente lipsa sau accesorii etc, clientulul vă suferi costurile aferente.

 Mașina nu se înlocuiește în situația în care clientul este vinovat de producerea accidentului

9. Validitate

Clientul este de acord cu termenii și condițiile menționate mai sus, orice completare sau modificare a acestora este nulă, în afara cazului în care ambele părți sunt de acord cu completările ulterioare.

10. Jurisdicție

Orice litigiu ce apare în derularea prezentului contract vă fi supus instanțelor competente a jurisdicției din București. Părțile convin ca prezentul contract să constituie TITLU EXECUTORIU pentru încasarea sumelor restante urmând a se proceda la executarea silita fără somație.

11. Protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice www.rentacarfirst.com, operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau alte persoane.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de operator, cum ar fi contactarea dumneavoastră(prin email, fax, mesaje text sau telefon), după abonarea la ofertele noastre în legătură cu oferte de bunuri sau servicii pe care le oferim. Dezabonarea se poate face oricând prin accesarea link-ului de dezabonare prezent în fiecare email de prezentare a ofertelor și promoțiilor noastre. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră sau partenerilor contractuali ai operatorului.

12. Securitatea datelor

www.rentacarfirst.com acorda o atenție deosebita securității datelor transmise. Respectam standardele general acceptate pentru a proteja datele personale și de indentitate transmise către noi, atât în timpul transmiterii lor cât și după primirea acestora. Cu toate acestea, nicio metoda de transmitere a datelor prin internet sau metoda de stocare a acestora într-un mediu electronic, nu este 100% sigura. Din acest motiv, vă rugam să nu introduceți datele cărții de credit în formularele de pe website-ul nostru, decât daca datele cărții de credit sunt menționate că fiind obligatorii.

13. Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul rentacarfirst.com utilizează că majoritatea website-urilor cookies pentru a ajuta vizitatorii să se bucure de o experienţă mai bună de navigare. Acest site foloseşte cookie pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor şi pentru a le prezenta conţinut atractiv şi util.

Cookie-urile sunt folosite pentru a facilita accesul şi livrarea unor servicii diverse, de care se bucura un utilizator normal pe internet. Printre acestea se numără:

Personalizarea unor setări de limbă: cum puteţi selecta pe site-ul vizitat limba în care doriţi să fie dispus conţinutul său simplă accesare a paginii vizitate anterior prin apăsarea butonului „înapoi”. Cookie-urile ne oferă informaţii despre cum utilizatorul foloseşte site-ul nostru. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a aranja, edita conţinutul site-ului pentru a fi mai util.

14. Ce este un „cookie”?

Definiţia unui „internet cookie”, recunoscut şi sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” este un fişier mic, format din numere şi litere, care este stocat pe computerul sau dispozitivul folosit de utilizator pentru a accesa internetul. Acest cookie este instalat prin solicitară emisă de către un web-server unui browser. În funcţie de ce browser folosiţi dumneavoastră (Safari, Edge, Chrome sau Mozilla) cookie-ul este pasiv. Acesta nu are programe software precum viruşi sau spyware. De asemenea cookie-ul nu are capacitatea de a accesa informaţii prezente pe hard drive-ul utilizatorului.

Ar trebui să menţionăm că durata de existenţa a unui internet cookie este determinată şi este format din două părţi: numele şi conţinutul sau valoarea lui. Important: Un cookie în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a fi utilizate. De asemenea în majoritatea cazurilor, un cookie nu identifica personal un utilizator de internet.

Sunt două categorii de cookie-uri:

Cookie de sesiune – acest tip de cookie este stocat temporar în folderul de cookie al browserului utilizat de utilizator. Aici este memorat până în momentul în care utilizatorul părăseşte site-ul sau optează pentru închiderea ferestrei browserului.

Cookie persistent – acest tip de cookie este stocat pe hard drive-ul unui computer (cu o durată de viaţă prestabilită). Aici sunt şi cookie plasate de un alt website decât cel pe care utilizatorul îl vizitează, cunoscute în limbajul general sub numele de „third party cookies”. Astfel de cookies pot memora interesele unui utilizator, pentru că ulterior să ofere publicitate relevanta.

Care este utilitatea unui cookie?

Cookie-urile le asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi în majoritatea cazurilor ajuta alte website-uri pentru a oferi servicii bune ușerilor (în funcţie de interesele şi preferinţele acestora).

Utilizatorul are posibilitatea de a şterge oricând cookie-urile folosind setările browserului utilizat cel mai des. Să ştiţi că toate browserele moderne – Safari, Mozilla, Edge, Internet Explorer, Opera sau Chrome – oferă utilizatorilor posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. În majoritatea cazurilor aceste setări le puteţi găși în secţiunea de opţiuni sau în meniul de preferinţe (în funcţie de browserul folosit).

 Termeni si conditii
Toate drepturile rezervate FIRSTRENTACAR           Cookies: Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citeste mai mult !